Loading...

Privacybeleid

Verklaring op grond van art. 13 van het wetsdecreet nr. 196 dd 30 juni 2003 (Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna “B.P”).

Gegevensbeheerder
Na het raadplegen van deze website kunnen gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De “Beheerder” van de gegevensverwerking is Ideal Work S.r.l., met vestigingsplaats aan de Via Kennedy, 52 – 31030, Vallà di Riese Pio X, Treviso, Italië.

Plaats van gegevensverwerking
De gegevensverwerking met betrekking tot de webdiensten van deze website vindt plaats op het voornoemde hoofdkantoor van de onderneming en wordt alleen beheerd door personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking of door personen die incidentele onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren.
De persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruikers, die specifieke verzoeken indienen, worden alleen gebruikt om de vereiste diensten of prestaties te realiseren en worden alleen aan derden bekendgemaakt als dit uiterst noodzakelijk is voor het welslagen van de operatie.

SOORT VERWERKTE GEGEVENS

Webnavigatiegegevens
De informatiesystemen en de softwareprocedures die worden gebruikt voor het functioneren van deze website, tijdens hun normale werking, bereiken een aantal persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om gebruikers te identificeren, maar naar eigen aard, door verwerking en associatie met gegevens die eigendom zijn van derden, kan de gebruiker identificatie mogelijk maken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen en om de juiste werking ervan te controleren.

Gegevens die vrijwilliger door de gebruiker zijn verstrekt
De optionele, expliciete en vrijwillige mailing naar de webadressen die op deze website worden vermeld, zorgt voor het bereiken van het e-mailadres van de afzender (wat noodzakelijk is om te kunnen antwoorden op zijn verzoeken) en het verkrijgen van alle gegevens die in zijn bericht zijn geschreven. Specifieke synthetische kennisgevingen worden geleidelijk gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de website die speciaal is bedoeld voor speciale diensten op aanvraag.

Cookies
Een “cookie” is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen in het RAM van de computer of op de harde schijf, elke keer dat een website wordt bezocht. Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekers te herkennen en te volgen, zodat ze sneller toegang krijgen en de inhoud wordt aangepast aan hun voorkeuren. De cookies laten de bezochte website op geen enkele manier toe om toegang te krijgen tot andere gegevens die zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Optionaliteit van gegevensoverdracht
Apart van wat is gespecificeerd voor de webnavigatiegegevens, is de gebruiker is vrij om zijn persoonlijke gegevens, indien nodig in specifieke delen van de website, aan het bedrijf te verstrekken. Als de gebruiker deze gegevens niet verstrekt, is het voor hem onmogelijk om te verkrijgen wat hij heeft gevraagd.

Gegevensverwerkingsmethodes
De persoonlijke gegevens worden verwerkt met computergebaseerde instrumenten, gedurende de strikt noodzakelijke tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke beveiligingssystemen worden gebruikt om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik of niet-geautoriseerde toegang te voorkomen.

Rechten van de betrokkene
In overeenstemming met art. 7 van de B.P. hebben de betrokkenen waarnaar de persoonsgegevens verwijzen op elk moment het recht om bevestiging te verkrijgen met betrekking tot het al dan niet bestaan van deze gegevens, om exact hun bron en inhoud te weten, om hun juistheid te verifiëren en hun integratie, bijwerking, rectificatie, uitwissing, anonimiteit aan te vragen, of blokkering van gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt te verkrijgen of om, om juridische redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Alle verzoeken moeten worden gericht aan de gegevensbeheerder.